مد و پوشاک

مد و مدگرایی پدیده‌ای است که کمابیش در میان همه اقشار جامعه وجود دارد. اما دراین میان، جوانان و نوجوانان بیش از دیگران به مد اهمیت می‌دهند و مدگرا هستند. اما مد و پوشاک مختص تنها یک گروه نیست. هیچ گاه مد شامل یک قشر خاص نمی شود و نباید این طور برداشت کرد. مد و فشن بدون محدودیت سنی و شامل همه است.

امروزه مردم با گسترش وسایل ارتباط جمعی و فناوری‌های جدید رایانه‌ای، ارتباطات گسترده‌ای با جوامع و فرهنگ‌های گوناگون یافته‌اند. به خصوص مد و پوشاک آن ها. موقعیت آنها در شناخت و فهم ارزش‌ها، باورها و انتخاب هنجارهای مطلوب، پیچیده تر و مشکل تر شده است و چه بسا زمینه‌های موجود، باعث شده تا مردم به رفتارها و هنجارهای جدید و متفاوت با ارزش های جامعه‏ خویش رو آورند.

نمایش 1–30 از 3202 نتیجه

دکمه بازگشت به بالا